ส่องนาฬิกาโลก ไทยเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2567 เป็นประเทศที่เท่าไรของโลก-

ด้วยความที่โลกเป็นทรงกลม ซึ่งหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้เรื่องของ “วัน-เวลา” ในแต่ละพื้นที่บนโลกไม่เท่ากัน มีประเทศที่ขึ้นวันใหม่ก่อนใคร และมีประเทศที่ขึ้นวันใหม่ช้าที่สุดในโลก หรือในแต่ละป…