กษัตริย์ชาร์ลส์เสด็จฯ ทรงงานเป็นครั้งแรก หลังประชวรด้วยโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร กลับมาทรงงานเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ทรงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยกษัตริย์ชาร์ลส์ทรงจับมือกับนายกรัฐมนตรี ริชี ซูนัค ขณะที่เสด็จฯ ถึ…