ก.แรงงาน รับสมัครคนไทยไปทำงาน "มาเก๊า" เงินเดือนสูงสุด 1.3 แสนบาท

กร สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เสนอรัฐบาลชุดใหม่ เร่งแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติทันที

61 บริษัทอังกฤษทดลองแล้วว่าเวิร์ก! ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

มการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเ…